Consulting Services

  • The fastest and easiest way to get all the knowledge of RCD Espanyol in your club or team
     

  • Different programs to choose the one that adapts better to your needs
     

  • Work hand to hand with RCD Espanyol coaches and learn all about the methodology

FULL PROGRAM

Implementering av metodik i hela klubben
 

Inkluderar:
 

- Alla träningssessioner för alla lag
- Hur man tränar och hur man gör de olika övningarna
- Månadsvis individuellt möte varje lag i klubben

- Direkt kontakt med metodik expert när som helst
- 2 utbildningsseminarier om RCD Espanyol metodik per år

TEAM PROGRAM

Implementering av metodik i en lag

 

Inkluderar:

 

- Espanyol tränare i alla sessioner som huvudtränare

- Alla träningssessioner och träningsplan

 

AIMG_20200308_154220.jpg

HELP PROGRAM

Implementering av metodik i en lag

Inkluderar

- Espanyol tränare i en session per vecka som huvudtränare

- Alla träningssessioner och träningsplan

AIMG_20200307_132441.jpg

EXTERNAL PROGRAM

Implementera metodiken från avstånd

Inkluderar

- Alla träningssessioner och träningsplan

- Direkt kontakt med metodik expert en gång i veckan

AIMG_20200316_161233.jpg

 

Vill du veta mer? Kontakta oss

info@rcdespanyolacademy.se